top of page

Boekske Zonder Broekske

Het "Boekske Zonder Broekske" is ons zelf gemaakte tijdsschrift en wordt elk trimester uitgedeeld aan onze leden. In dit boekje vindt je een woordje van de bondsen, de aankomende evenementen, info over Trooper en het -12 / +12 - weekend. Verder heeft elke groep zijn eigen pagina's met foto's, spelletjes en meer! De laatste editie wordt steeds hieronder geplaatst zodat iedereen mee is met de laatste nieuwtjes.

bottom of page